Friday, 5 July 2013

Aplikasi Semakan Tawaran Calon Gantian Program Ijazah Sarjana MudaPengajaran (PISMP) Ambilan Jun 2013

Aplikasi Semakan Tawaran Calon Gantian Program Ijazah Sarjana Muda Pengajaran (PISMP) Ambilan Jun 2013 atau dulunya dikenali sebagai KPLSPM Jun 2013 boleh dilakukan mulai sekarang.Semakan boleh di buat di laman Kementerian Pendidikan Malaysia atau melalui URL: http://apps.moe.gov.my/smg/02/020002/semakan_gantian_pismp2013/index.cfm

No comments:

Post a Comment