Tuesday, 11 June 2013

Permohonan Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ambilan Tahun 2013

Sukacita dimaklumkan, Permohonan Program Pensiswazahan Guru (PPG) Ambilan Tahun 2013 bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPLD) sedang dibuka bermula 10 Jun 2013 (Isnin) sehingga 14 Julai 2013 (Ahad).

Program Ambilan September 2013 Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Lepasan Diploma (PPPLD) dari Lantikan Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP) yang berumur 49 tahun ke bawah pada 31 Disember 2013 (lahir pada 1964 dan ke atas), opsyen bersara wajib bagi yang berumur 46 dan 47 tahun ialah 58 atau 60 tahun dan bagi yang berumur 48 dan 49 ialah 60 tahun.