Wednesday, 13 February 2013

Komunikasi Interpersonal dan Intrapersonal (Bahagian II)

Artikel sebelum ini telah membincangkan bahagian Pendahuluan, Definisi, Komunikasi yang Berkesan, Faktor Asas terhadap Kemahiran Interpersonal Komunikasi dan Kemahiran tingkahlaku Komunikasi Interpersonal (5.1 - 5.5). Artikel ini pula ada sambungan daripada artikel berkenaan. Anda boleh ikuti artikel berkenaan di sini.

5.6 Penglibatan Pendengar

Jika anda berucap untuk melibatkan pendengar pada tahap intelektual sahaja, skop anda adalah terbatas. Anda hanya melibatkan proses pemikiran di bahagian kiri otak yang sesuai bagi maklumat (fakta dan nombor) sahaja. Maklumat dapat disampaikan dengan berkesan dalam bentuk tulisan. Orang dapat membaca lima kali lebih laju daripada percakapan kita. Apabila anda bercakap, anda terlibat dalam komunikasi interpersonal iaitu anda menyampaikan idea dan pendapat. Anda sedang cuba menggalakkan seseorang bertindak atau memujuk mereka supaya bersetuju dengan anda. Jika anda gagal melibatkan bahagian kanan otak pendengar, anda tidak memperoleh keberkesanan yang baik. Tidak kira seorang atau seribu pendengar, mereka selalu dipengaruhi oleh berbagai rangsangan persekitaran. Lebih banyak penglibatan seseorang pendengar, lebih senang anda memujuk dan meyakinkan dia tentang mesej anda (Bert Decker ,1993).

5.7 Penggunaan Gurau Senda

Gurau senda ialah satu daripada kemahiran penting untuk komunikasi interpersonal yang berkesan dan paling susah dipelajari. Sesetengah orang senang disukai dan dirapati kerana mudah bergurau atau berjenaka (Fisher, B.A.,1978). Kita akan menjadi orang yang lucu dan bersifat “kemanusiaan” jika kita sanggup menjadi sebahagian daripada sesuatu jenaka orang. Banyak yang kita peroleh daripada komunikasi interpersonal dengan berjenaka dan bergurau senda. Sebenarnya dalam komunikasi, kita hendak berhubung secara peribadi dengan pendengar kita. Perhubungan ini dapat wujud dengan unsur “kesukaan” (likeabiliti). Perhubungan ini boleh wujud melalui faktor seperti sikap terbuka, persahabatan, minat, baik, jujur, yakin, beremosi dan bersuka. Senyuman merupakan faktor yang paling menonjol semasa kita bercakap. Senyuman menggambarkan perasaan kita sama ada kita marah, berminat, gembira atau serius. Selain itu, senyuman juga akan membayangkan kemampuan kita untuk menghayati jenaka dan gurau senda (Bert Decker ,1993).

5.8 Sifat Semula Jadi Seseorang

Sifat semula jadi yang terdapat dalam diri perlu digunakan sepenuhnya semasa berkomunikasi. Elakkan kita berkomunikasi diluar kemampuan diri kerana pendengar akan menilai mesej berdasarkan keyakinan dan kemampuan. Kita mempunyai kekuatan atau kelebihan dan kelemahan. Kita mempunyai banyak sumber untuk membantu dalam memperbaiki komunikasi tetapi kekuatan atau kelebihan sedia ada merupakan faktor terpenting. Walaupun mengenali sifat semula jadi merupakan satu tabiat tetapi yang penting ialah mengakui kekuatan dan kelemahan serta menukar kelemahan kepada kekuatan (Bert Decker ,1993).

5.9 Peka ketika berkomunikasi dengan orang lain

Tanggapan awal merupakan halangan kepada komunikasi yang berkesan. Sesetengah orang kerap memberi tanggapan awal sebelum berkomunikasi dengan orang lain. Hal ini terjadi disebabkan pengalaman yang telah dilalui. Tanggapan awal mungkin berguna bagi membantu kita mengkategorikan atau menentukan orang yang kita jumpa. Tanggapan tersebut mungkin tepat atau mungkin salah. Biasanya juga, kita membuat tanggapan awal berdasarkan maklumat atau pandangan yang kita dapat melalui orang lain. Terdapat beberapa kaedah bagaimana hendak memperbaiki tanggapan atau pemahaman awal kita terhadap orang lain :

 1. Elakkan membuat tanggapan awal apabila berjumpa dengan seseorang buat pertama kali.

 2. Dengar dengan teliti dan tunjukkan minat anda apabila berkomunikasi dengan seseorang.

 3. Jangan terpengaruh dengan tanggapan pertama/awal. Elakkan stereotaip seseorang berdasarkan loghat, penampilan dari segi fizikal atau kerana orang itu mengingatkan kita kepada seseorang.

 4. Kita seharusnya peka bahawa setiap orang berkelakuan/bertindak mengikut situasi.

 5. Elakkan menunjukkan minat terhadap orang yang tertentu sahaja. (contohnya : asal yang sama, kedudukan sosial yang sama, bangsa yang sama dan lain-alin).

 6. Jangan hanya terpengaruh dengan ciri-ciri atau sifat dan kata-kata positif seseorang sahaja.

 7. Nilai seseorang berdasarkan apa yang mereka kata (Asrtid French, 1996).

Kajian mengatakan semasa kita berkomunikasi secara bersemuka, kurang daripada 10 % impak terhadap komunikasi kita datang daripada apa yang kita kata tetapi lebih 90 % impak adalah ditentukan oleh komunikasi “non-verbal” (Joseph O’Connor et al, 1982). Komunikasi “non-verbal” merangkumi mimik muka, tumpuan mata, pergerakan kaki dan badan, pakaian, penampilan umum dan intonasi suara. Oleh itu, semasa berkomunikasi kita hendaklah konguren. Ini bermaksud pergerakan tubuh badan atau bahasa pergerakan tubuh badan dan intonasi suara mestilah seiring dengan apa yang kita hendak kata atau sampaikan. Memahami bahasa pergerakan tubuh badan amat penting dalam hubungan interpersonal. Lebih 50% kesan atau impak keberkesanan mesej kita adalah daripada bahasa pergerakan tubuh badan. Untuk menjadikan komunikasi kita efektif dan berkesan, kita perlu tingkatkan pemahaman dan kesedaran kita terhadap pergerakan tubuh badan kita dan orang lain.

Salah satu masalah untuk memahami “non-verbal” komunikasi ialah kita telah membuat tanggapan atau andaian terhadap “non-verbal” komunikasi berdasarkan budaya kita. Sebagai contoh kajian yang dibuat oleh Gumpertz et al, (1979) mengatakan cara orang asia berkomunikasi English dalam loghat Britian selalunya disalah tafsir atau dibuat penilaian awal yang salah terhadap maksud mereka berdasarkan “non-verbal” komunikasi mereka iaitu budaya asia (Asrtid French, 1996).5.10 Memperkembangkan ciri-ciri atau sifat pribadi dan sifat tegas

Sifat yang perlu ada dalam diri kita semasa berkomunikasi dengan orang lain ialah dengan meluahkan apa yang anda benar-benar maksudkan dan menghormati orang lain. Dengan bersikap tegas akan membuatkan kita memperolehi apa yang kita mahu dalam sesuatu situasi dan ini akan meningkatkan keyakinan kita. Adalah penting untuk kita bersikap tegas bukan hanya kerana ingin memperolehi apa yang kita inginkan tetapi tegas dapat meyakinkan kita terhadap diri sendiri dan sikap kita. Beberapa cirri-ciri atau sifat seorang yang tegas adalah :

 1. Membiarkan seseorang itu selesai bercakap sebelum kita mula bercakap.
 2. Mempertahankan apa yang kita katakan tetapi ianya haruslah dikuatkan dengan bukti yang kukuh dan perasaan kita.
 3. Membuat keputusan berdasarkan apa yang kita fikirkan betul.
 4. Dapat mengikuti sesuatu perbualan itu secara spontan dengan menggunakan nada dan intonasi suara yang sedarhana.
 5. Cuba untuk fahami perasaan orang lain sebelum anda menjelaskan tentang perasaan anda.
 6. Cuba elakkan sebarang kesulitan kepada diri kita dan juga orang lain dengan membincangkan tentang sesuatu masalah atau membincangkan jalan penyelesaian sebelum sesuatu masalah itu timbul.
 7. Berhadapan dengan masalah dan cuba untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah tersebut.
 8. Anggap diri kita kuat dan mampu tetapi ingat bahawa kita juga sama atau setaraf dengan orang lain.
 9. Berhadapan dengan tanggungjawab bersesuaian dengan situasi, keperluan dan hak anda (Asrtid French, 1996).

Terdapat individu yang ingin bersifat tegas semasa berkomunikasi tetapi ketegasan yang ditonjolkan tidak sesuai dengan penampilan atau persekitarannya. Kemungkinan ketegasan yang kita tonjolkan tidak menampakkan indentiti kita yang sebenarnya. Seseorang yang tegas seharusnya tahu bahawa orang lain juga mempunyai hak yang sama. Kita harus tentukan apa yang hendak kita katakan dan nyatakan dengan jelas dan ringkas. Ketegasan tidak bermaksud, pendapat kita adalah yang terbaik dan kita juga harus bersedia untuk mengubah pendapat kita. Dalam komunikasi, pastikan kedua-dua belah pihak sama ada anda dan pendengar anda, mendapat hak yang sama (Asrtid French, 1996).

Semasa berkomunikasi, kita seharusnya peka dan sedar tentang pentingnya untuk mempertimbangkan hak dan tanggungjawab pendengar. Kita juga tidak seharusnya bersikap tegas dalam semua situasi. Untuk komunikasi yang berkesan melalui ketegasan kita perlu tahu budaya pendengar kita dan tahu untuk menilai situasi masyarakat mereka.

Ciri peribadi positif yang perlu dikembangkan agar kemahiran interpersonal kita meningkat ialah dengan berfikiran positif. Banyak perkara yang kita buat berjaya atau sebaliknya bergantung kepada keyakinan diri sebelum kita melakukannya sama ada kita bersifat positif atau negative. Contohnya, jika kita hendak melakukan sesuatu, wujud bisikan dalam kepada kita mengatakan “tidak, jangan lakukannya”, “anda akan gagal”, “anda tidak berkebolehan untuk melakukkannya” atau “pendapat anda tidak berguna, bodoh”. Bisikian seperti ini merupakan keyakinan negative yang kita timbulkan sendiri sebelum kita melakukan sesuatu perkara. Menurut Anderesen, P.A. (1979), tanggapan awal kita sangat mempengaruhi tindakan dan keputusan akhir perkara yang kita hendak lakukan. Fikiran positif akan mempengaruhi ketegasan kita dalam berkomunikasi. Kemahiran mendengar juga penting untuk mengukuhkan lagi kemahiran interpersonal. Kemahiran mendengar memerlukan beberapa kemahiran seperti :
 1. kebolehan untuk menumpukan perhatian terhadap apa yang dikatakan oleh seseorang.
 2. kesanggupan untuk menerima atau mendengar pendapat orang.
 3. cuba untuk memahami dan mendengar maksud tersurat dan tersirat disebalik apa yang dikatakan oleh seseorang.

Terdapat sepuluh cara untuk meningkatkan kemahiran mendengar :

 1. Dapatkan komunikasi mata yang baik.
 2. Pastikan kita dalam keadaan selesa.
 3. Cuba mendekati atau menghampiri penyampai.
 4. Berfikiran terbuka walaupun kita tidak setuju dengan apa yang diperkatakan.
 5. Jangan mengganggu semasa komunikasi berlaku kecuali jika dibenarkan untuk bertanya.
 6. Katakan “ya”, “mmm”, “saya faham” dengan nada yang ikhlas.
 7. Elakkan daripada segala gangguan
 8. Perlu bersabar.
 9. Tunjukkan kepada penceramah bahawa kita hendak mendengar dengan cara menunjukkkan minat.
 10. Bersikap empati terhadap penyampai (Asrtid French, 1996).

5.11 Membina Hubungan Yang Baik

Membina hubungan yang baik juga satu elemen yang penting dalam meningkatkan kemahiran interpersonal kita. Adalah penting mempunyai kebolehan untuk mewujudkan hubungan yang baik dengan orang lain.
If you want to win a man to your cause, first convince him that you are his sincere friend.” Abraham Lincoln

Seseorang yang mempunyai kemahiran interpersonal yang baik mampu mewujudkan hubungan yang baik dengan orang lain dan ini akan mewujudkan kepercayaan diantara satu dengan yang lain. Untuk menjalin hubungan yang baik kita perlu :

 1. Tekankan persamaan yang ada bukannya perbezaan.
 2. Dengar setiap apa yang diperkatakan seperti penggunaan perkataan dan cuba gabungkan dalam perbualan kita. Sensetif terhadap tatabahasa mereka. Elakkan penggunaan perkataan yang anda sahaja yang tahu atau sukar untuk difahami kerana tidak ada sesiapa yang suka merasakan diri mereka bodoh.
 3. Berikan mereka apa yang anda inginkan daripada mereka seperti hormat, minat dan perhatian (Asrtid French, 1996).

6.0 Kemahiran Komunikasi IntraPersonal

Kemahiran Komunikasi Intrapersonal adalah penting dalam diri seseorang individu. Walaupun kita menggunakan masa yang banyak berkomunikasi dengan orang lain, sebenarnya Komunikasi Intrapersonal mendominasi majority daripada komunikasi kita dan memberi impak yang terbesar kepada sikap individu serta mempengaruhi kejayaan atau kegagalan kita. Menurut Barker & Edwards (1980), “Intrapersonal communication is about communication at level of the individual”.

Menurut Leonard J. Shedletsky (1991), jika tafsiran terhadap komunikasi Intrapersonal dari sudut ruang lingkup kognitif, kita cirikan kemahiran ini sebagai suatu simbol terhadap kemahiran yang melibatkan sifat dalaman seperti mengkod atau menyahkodkan. Seterusnya jika kita tafsirkan komunikasi Intrapersonal dari segi operasi kognitif, ia melibatkan pemikiran terhadap konsep.
Kemahiran Intrapersonal merangkumi :

 1. “Sense-making” seperti mentafsir peta, teks, gambar dan symbol.
 2. Mentafsir “non-verbal” komunikasi seperti pergerakan dan komunikasi mata.
 3. Komunikasi antara anggota badan seperti “Perut saya mengingatkan saya masa untuk makan”.
 4. khayalan
 5. mimpi dan lain-lain (Fisher, B., 1983).

Kajian telah dilakukan dan mendapati terdapat atau wujud perbezaan kemahiran Komunikasi Intrapersonal mengikut jantina. Perbezaaan ini wujud disebabkan oleh persekitaran serta didikan awal semasa zaman kanak-kanak serta penekan terhadap perwatakan yang perlu ada mengikut jantina serta norma sosial(Coates, J, 1986).

Persepsi intrapersonal kita bermula daripada perhubungan dengan dunia sebenar. Pengalaman dari segi visualisasi sangat mempengaruhi Intrapersonal komunikasi. Persepsi intrapersonal banyak bergantung kepada realiti daripada keadaan sebenar atau dunia sebenar (Berger et al, 1967). Selain daripada itu, persepsi suatu masyarakat juga mempengaruhi persepsi Interpersonal seseorang individu. Tindakan dalam diri seorang individu yang telah sebati dengan cara atau sosial suatu masyarakat akan mempengaruhinya.
Kemahiran Intrapersonal banyak bergantung kepada kesediaan fikiran atau otak kita. Berikut adalah beberapa aktiviti yang dapat membantu kita meningkatkan kemahiran intrapersonal dengan cara mengawal pemikiran kita iaitu :

 1. Bila kita merasa risau atau gementar, tarik nafas dan perlahankan pernafasan serta tarik nafas yang dalam dan hembuskan perlahan-lahan.
 2. Tumpukan perhatian dan focus kepada satu item dan secara perlahan sebelum tumpukan kepada item lain.
 3. Pejamkan mata dan fikirkan tentang tubuh anda. bukan kepada bentuk tubuh, tetapi apa yang dirasakannya. Dengan perlahan kenali seluruh tubuh anda dan rehatkan/tenangkan bahagian yang terasa tekanan atau bebanan.
 4. Tetapkan masa 5,10,15 atau 20 minit. Pilih satu tajuk dan fikirkan tajuk tersebut. Apabila fikiran mula menular, bawa kembali kepada topic pertama kali melakukan aktiviti intrapersonal. Ini akan membawa anda berfikir berapa banyak masa yang masih ada (Coates, J, 1986).

7.0 Penutup

Daripada penulisan dan kajian yang dibuat, didapati kemahiran interpersonal dan Intrapersonal komunikasi amat penting untuk setiap individu. Kemahiran ini perlu dikuasai agar kita boleh menjadi penyampai mesej dan pendengar mesej yang baik. Dengan kemahiran yang kita kuasai ini akan membantu kita dalam menentukan kejayaan dan kesempurnaan tindakan atau perkara yang hendak kita lakukan. Penguasaan kemahiran komunikasi intrapersonal juga amat penting kerana kemahiran ini merupakan titik permulaan untuk tindakan kita yang seterusnya. Kejayaan atau kegagalan perkara yang difikirkan banyak bergantung kepada kesediaan tahap mental dan fikiran kita dalam mengurus komunikasi yang berlaku dalam diri individu, yakni diri kita.

kredit gambar: www.dmaconnection.com

Komunikasi Interpersonal dan Intrapersonal (Bahagian I)

1.0 Pendahuluan

Mencapai kecemerlangan dalam komunikasi Interpersonal dan Intrapersonal ialah satu proses yang kompleks dan berasaskan beberapa kemahiran asas. Komunikasi yang efektif adalah penting bagi setiap orang tidak kira dalam pekerjaan ataupun kehidupan seharian. Dalam penulisan ini, akan membincangkan bagaimana mencapai komunikasi interpersonal dan intrapersonal yang lebih efektif dengan memperkenalkan kepada beberapa kemahiran asas komunikasi.

2.0 Definisi

Komunikasi mengandungi sekumpulan isyarat (signal) yang memberi petunjuk atau melambangkan sesuatu mesej. Isyarat ini boleh berbentuk perkataan atau tidak, yang penting mesej dapat disampaikan. Menurut Bert Decker (1993), komunikasi interpersonal berlaku setiap kali kita berinteraksi dengan orang lain. Menurut Astrid French (1996), kemahiran interpersonal adalah kemahiran yang digunakan semasa berkomunikasi atau berurusan dengan orang lain secara bersemuka.

Komunikasi Interpersonal terbahagi kepada komunikasi verbal dan non-Verbal. Komunikasi Verbal ialah Komunikasi lisan yang berlaku secara langsung apabila dua atau lebih orang berbual secara bersemuka. Komunikasi verbal melibatkan penggunaan bahasa. Contohnya Guru menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar dengan cara bertutur.

Komunikasi non-verbal pula semua bentuk tingkahlaku yang bukan lisan dan tidak bertulis. Ianya melibatkan bunyi, gerakan anggota badan, mimik muka, objek atau sebarang rekabentuk. Contohnya Guru mengangguk kepala tanda setuju dengan jawapan pelajar. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang ada dalam diri kita sendiri. Menurut Stanley Cunningham (1989), kemahiran intrapersonal adalah satu proses yang unik dimana pertukaran dan perpindahan maklumat berlaku dalam diri individu. Contohnya seperti merenung, berfikir, berkhayal dan berfantasi.

3.0 Komunikasi yang Berkesan

Meyakinkan orang lain adalah sangat penting dalam komunikasi peribadi. Kita “mengkomunikasikan” idea, diri sendiri ataupun keluaran kita kepada orang lain. Pada masa yang sama, kita juga “menjual” idea, diri sendiri dan keluaran kita. Kemahiran berkomunikasi menekankan perkembangan kemahiran interpersonal semasa melaksanakan komunikasi yang meyakinkan. Sebagai contoh:
 1. Satu perniagaan yang baru mestilah berkebolehan menjual rancangan perniagaan dengan efektif untuk memperolehi kredit atau wang.
 2. Seseorang penyelia mestilah berkebolehan berkomunikasikan matlamat syarikatnya dengan jelas kepada para pekerja.
 3. Seseorang pengurus mestilah berkebolehan menghadapi seseorang pekerja apabila prestasinya kurang baik, walaupun pekerja itu mungkin kawannya.
 4. Ibu bapa mestilah yakin menyampaikan pendapat mereka semasa mesyuarat di sekolah jika mereka inginkan perubahan.
 5. Seseorang eksekutif dalam situasi yang sukar mestilah sentiasa tenang dan yakin untuk menyampaikan kenyataannya dengan meyakinkan. (Peter Honey, 1988)
4.0 Faktor Asas terhadap Kemahiran Interpersonal Komunikasi

Menurut Bert Decker (1993), unsur penting untuk komunikasi interpersonal yang berkesan ialah kepercayaan, faktor keperibadian dan sifat terbuka. Kepercayaan seseorang pembentang adalah penting untuk kejayaan pembentangan dan kejayaan peribadinya. Walau apa pun yang disebut oleh penceramah, dia tidak akan dipercayai oleh pendengar kalau penceramah tidak mempunyai sifat boleh dipercayai. Tindakan tidak akan berlaku jika tidak ada kepercayaan dan persetujuan.

Kajian yang telah dilakukan oleh Profesor Albert Mehrabian menurut Bert Decker (1993), tentang perhubungan antara tiga elemen asas semasa pertuturan iaitu lisan, suara dan penglihatan. Beliau mengukur perbezaan kepercayaan antara elemen lisan, suara dan penglihatan dalam mesej kita. Unsur lisan ialah mesej itu sendiri iaitu perkataan yang dituturkan. Unsur suara ialah intonasi, lontaran suara dan nada perkataan yang disebut. Unsur penglihatan ialah perkara yang dapat dilihat oleh orang lain iaitu perkara yang dilihat pada muka dan pergerakan badan. Hasil kajian membuktikan bahawa tahap ketidakselarasan antara tiga elemen ini ialah faktor yang menentukan tahap kepercayaan.

Ketidakselarasan tiga elemen ini menyebabkan mesej yang cuba disampaikan tidak konsisten dan menyebabkan kurang kepercayaan. Untuk menyampaikan mesej yang konsisten, ketiga-tiga elemen mesti bertindak bersama. Suara yang memaparkan kegembiraan akan bergabung dengan tenaga dan air muka serta pergerakan badan memaparkan keyakinan dan kebenaran mesej yang disampaikan. Ini akan meningkatkan kebolehpercayaan terhadap komunikasi yang berlaku.

Faktor keperibadian yang dikaji secara saintifik oleh Staples Scalometer merupakan satu-satunya elemen yang telah meramalkan dengan konsisten pemenang pilihanraya presiden Amerika Syarikat dalam lapan pilihan raya yang telah lepas termasuk John F. Kennedy dan Richard Nixon. Keperibadian memainkan peranan yang besar dalam keberkesanan hubungan interpersonal seseorang individu. Tiga sifat peribadi yang konsisten yang mempunyai pengaruh dalam menentukan kejayaan komunikasi interpersonal ialah :
 1. Keperibadian yang dinamik dan menarik
 2. kebolehan memujuk, berbual dan bekerjasama dengan orang lain
 3. keinginan untuk berkuasa.

Kajian juga dilakukan terhadap fungsi dan peranan otak kiri dan otak kanan telah memberi kesan yang besar ke atas kefahaman tentang komunikasi interpersonal. Bahagian otak kiri memberi penekanan terhadap penerimaan mesej yang berbentuk nombor, pola dan fakta yang agak kompleks. Otak kanan pula memberi penerimaan yang berorientasikan bahasa dan pengenalan corak. Otak kanan juga memberi makna kepada semua perangsang dan input yang kita sentiasa terima. Oleh itu, untuk kesan yang efektif dalam hubungan interpersonal, kita mesti bertutur kepada bahagian kanan otak kerana pendengar menggunakan bahagian kanan otak mereka untuk mendengar (Bert Decker, 1993).

5.0 Kemahiran tingkahlaku Komunikasi Interpersonal

Adalah ketara bahawa penyampaian suara, unsur penglihatan, ciri keperibadian dan sifat terbuka ialah ciri utama untuk komunikasi interpersonal yang berkesan. Tetapi apakah ciri dan sifat tingkahlaku yang mewujudkan komunikasi yang berkesan ? Menurut Bert Decker(1993), terdapat sembilan bidang kemahiran tingkahlaku yang mesti diberi pertimbangan untuk meningkatkan keberkesanan interpersonal komunikasi iaitu komunikasi mata, posisi tubuh dan pergerakan badan, gerak isyarat/air muka, pakaian dan perwatakan, suara dan kepelbagaian nada, bahasa, penglibatan pendengar, penggunaan gurau senda dan sifat semula jadi seseorang. Menurut Astrid French (1996) pula, terdapat tiga cara bagaimana hendak memperbaiki kemahiran interpersonal kita iaitu :
 1. Peka ketika berkomunikasi dengan orang lain.
 2. memperkembangkan lagi ciri-ciri/sifat tegas dan bersungguh-sungguh.
 3. membina hubungan yang baik
5.1 Komunikasi Mata
Mata dapat mengancam seperti pistol berisi yang diacu; atau dapat menghina seperti desiran ataupun tendangan; atau membuat hati menari dengan keriangan . - Ralph Waldo Emerson

Komunikasi mata merupakan kemahiran yang paling penting. Dalam sistem urat saraf hanya mata anda yang disambung secara terus dengan orang lain. Jangan anggap bahawa “perhubungan mata” adalah mencukupi. Komunikasi mata yang baik adalah lebih daripada memandang secara sepintas lalu. Semasa berkomunikasi, pastikan komunikasi mata wujud antara penyampai mesej dengan pendengar. Komunikasi mata yang baik akan menyebabkan pendengar kita merasa mereka dilibatkan bersama dalam komunikasi. Dalam komunikasi individu, komunikasi mata yang normal adalah dari 5 hingga 15 saat. Untuk individu dalam kumpulan, adalah lebih kurang 4 hingga 5 saat (David R. Stubbs, 1986).

5.1.1 Kemesraan, Ancaman dan Pembabitan

Ketiga-tiga perkara di atas berkaitan dengan komunikasi mata. Kemesraan dan ancaman bererti memandang seorang untuk jangka masa yang panjang antara 10 saat hingga satu minit atau lebih. Tetapi lebih 90 % daripada komunikasi peribadi (terutamanya dalam perniagaan) berhubung dengan pembabitan. Ia memerlukan perhatian kita dan akan melibatkan komunikasi mata yang agak lama dan kerap. Apabila berbual sesama seseorang dan berasa ghairah, terdorong dan yakin, kita selalunya memandang mereka selama lima hingga 10 saat sebelum memandang ke arah lain. Ini ialah suatu kebiasaan dalam komunikasi secara perseorangan. Perkara ini mesti dipraktikkan dalam semua sitauasi samada bercakap dengan seorang atau pun seribu orang. Jangka masa lima saat ini adalah selesa (kemesraan) bagi pendengar dalam komunikasi.

Apabila mengalami tekanan, masalah kita biasanya ialah memandang ke mana-mana arah kecuali pendengar kita. Mata kita akan memintas ke semua arah seperti seekor arnab yang ketakutan. Ini akan menonjolkan ketakutan kita dan seterusnya menrendahkan keupayaan kita. Tidak memandangkan terus pada orang yang kita bercakap akan membuatkan pendengar kita kurang selesa. Satu lagi perkara yang agak merunsingkan ialah tabiat “slo-Blink”. Seseorang memejam matanya selama 2 hingga 3 saat memberi mesej “saya memang tak suka berada di sini”. Reaksi seperti ini menyebabkan pendengar juga biasanya berasa begitu juga (Bert Decker ,1993).

Menurut Andresen et al (1979), adalah penting untuk memastikan adanya komunikasi mata yang baik dengan penemuduga atau sesiapa sahaja apabila sedang dirakam dalam kamera. Jangan lihat terus ke arah kamera. Penonton televisyen memerhatikan anda melalui kamera, oleh itu anggapkan kamera sebagai “pemerhati” itu sendiri. Apabila anda membuat penyampaian pada kumpulan yang besar dan sudut tuju mata anda antara tiap-tiap individu adalah kecil. Komunikasi mata terhadap pendengar yang lebih panjang (5 saat) adalah tidak sesuai. Ini adalah kerana jika penceramah melihat seseorang, para hadirin yang lain akan menganggap ianya bercakap dengan orang itu sahaja.

5.2 Posisi Tubuh dan Pergerakan

Posisi tubuh badan amat penting untuk keberkesanan komunikasi terutama semasa berada di khlayak ramai. Beberapa cirri-ciri posisi tubuh badan yang perlu diambil perhatian semasa berkomunikasi adalah seperti ;

5.2.1 Berdiri tegak

Posisi tubuh bahagian atas yang kurang baik memaparkan keyakinan diri yang kurang. Orang lain akan menganggap demikian sehingga mereka memperoleh maklumat secukupnya untuk mengubah pendapat mereka. Pada amnya, posisi tubuh yang kurang baik disebabkan oleh tabiat waktu muda yang tidak dibetulkan. Ramai lelaki berjalan bongkok kerana pada usia remaja mereka membesar dengan begitu cepat dan mereka membongkok supaya tidak kelihatan ketara. Yang lain tidak menganggap bahawa posisi tubuh adalah penting dan membiarkan tabiat ini berterusan sehingga ke alam dewasa (Bert Decker ,1993).

5.2.2 Perhatikan posisi bahagian bawah tubuh anda

Bahagian kedua posisi tubuh yang selalu diabaikan ialah bahagian bawah tubuh. Apabila penceramah bercakap dengan orang lain, keberkesanan mungkin akan berkurangan disebabkan oleh cara penceramah berdiri. penceramah akan mengurangkan tenaga komunikasi anda kerana bahasa isyarat tubuhnya yang kurang sesuai. Satu daripada posisi tubuh yang kurang baik ialah “berdiri senget sebelah”. Apabila berdiri demikian, secara tidak langsung anda menyatakan, “saya tidak suka berada di sini”, dan ingin mengasingkan diri anda. Variasi lain ialah bergoyang dari kiri ke kanan ke depan dan belakang di atas tumit dan jari kaki ataupun berjalan ke hulu ke hilir (Andersen et al, 1979).

5.2.3 Amalkan Posisi Sedia

Perkara yang dapat dibuat untuk melawan tabiat negative ialah mengamalkan posisi sedia. Posisi sedia bererti badan diletakkan ke hadapan. Komunikasi anda mestilah bertenaga. Apabila anda bercakap atau apabila anda yakin dan pasti dapat menyampaikan mesej, anda membawa kuasa anda ke hadapan. Posisi sedia ialah berdiri dengan bercondong ke depan sedikit supaya boleh bergerak dengan senang. Ia sama dengan latihan untuk pertandingan olahraga dan kita mesti sedia bergerak ke semua arah. Apabila kita condong ke depan sedikit, adalah susah untuk berdiri di atas satu kaki ataupun bergerak ke depan dan belakang seperti buaian. Posisi Sedia yang diamalkan dalam komunikasi sama ada formal atau tidak formal membolehkan kita bersedia apabila menghadapi tekanan.

5.2.4 Bergerak

Komunikasi dan tenaga tidak dapat dipisahkan. Gunakan semua tenaga semula jadi dengan positif. Bergerak semasa bercakap atau berkomunikasi akan menarik perhatian pemerhati. Jangan hanya berdiri tanpa pergerakan terutama dalam situasi formal. Dengan pergerakan akan mengurangkan penghalang fizikal antara anda dengan pendengar. Pergerakan menambah tenaga, menunjukkan keyakinan dan memberi variasi dalam komunikasi. Jangan bergerak sehingga melebihi batasan, tetapi bergeraklah dalam lingkungan tenaga kita.

5.2.5 Gaya Anda Tersendiri

Pastikan semasa berkomunikasi, posisi tubuh dan pergerakan adalah bersesuaian dengan gaya peribadi masing-masing. Memang tidak ada cara yang sempurna untuk berdiri atau bergerak. Bergerak diluar kebiasaan kita menyebabkan pergerakan kita seolah-olah tidak sempurna. Berdiri secara tegak adalah satu daripada cara yang berkesan dan boleh menunjukkan tenaga semasa berkomunikasi (Bert Decker ,1993).

5.3 Gerak Isyarat/Air Muka

Untuk mendapatkan komunikasi interpersonal yang berkesan, tangan anda mestilah dalam kedudukan semula jadi. Tangan anda mesti digerakkan secara biasa supaya nampak bertenaga dan menarik. Anda mesti senyum apabila menghadapi tekanan seperti yang dilakukan dalam keadaan biasa. Gerak isyarat dan air muka dapat diperbaiki dengan cara :

5.3.1 Kenali Tabiat Anda

Kaji rupa anda dalam keadaan tertekan. Selepas itu, fikirkan dan ambil tindakan yang sepatutnya. Anda boleh mendapat maklum balas daripada orang lain, tetapi cara baik sekali ialah membuat rakaman video dan memerhatikan diri anda. Kenal pasti tabiat anda yang tidak semula jadi sebelum mengubahnya. Anda mesti kenali tabiat anda yang dianggap sebagai “tabiat yang melumpuhkan”.

5.3.2 Jangan Melebihi Batasan

Pada amnya tidak ramai yang suka melebih-lebihkan gerak isyarat ataupun air muka mereka. Ini seolah-olah menunjukkan bahawa anda tidak boleh melebih-lebihkan pergerakan anda. Cuba lakukan gerak isyarat dan air muka yang lebih sehingga menjadi satu tabiat yang semula jadi.

5.3.3 Senyuman

Kita semua suka menganggap bahawa kita sentiasa senyum. Sebenarnya orang lain dapat memerhatikan kekerapan senyuman kita. Kajian menunjukkan bahawa hanya satu pertiga daripada ahli perniagaan suka senyum. Bagi golongan kedua, air muka sentiasa berubah daripada senyuman ke wajah yang serius. Golongan ketiga pula mempunyai wajah yang serius walaupun mereka fikir mereka sedang senyum (Borden, 1976). Jika kita berada dalam golongan yang senang senyum, ini merupakan satu kelebihan dalam komunikasi interpersonal. Orang akan menganggap anda sebagai orang yang berfikiran luas dan mesra, dan akan menerima pendapat anda dengan mudah. Selain daripada itu, kelebihan lain anda ialah lebih mudah menyampaikan berita buruk dibandingkan dengan orang lain. Tetapi jika kita berada dalam golongan ketiga, kita mesti berusaha mengatasi masalah komunikasi ini. Anda mungkin senyum dalam hati, tetapi di luar anda kelihatan serius, sedih dan marah. Ini anggapan dan persepsi orang yang memerhatikan anda (Bert Decker ,1993).

Senyuman bukanlah sesuatu yang ghaib kerana ia sangat berkesan. Senyuman disebabkan oleh otot dan boleh diamalkan dengan latihan. Cara baik untuk melatihkan senyuman ialah dengan menaikkan pipi anda. Kita mementingkan senyuman dalam semua usaha interpersonal anda kerana senyuman yang serta merta memberi orang lain gambaran tentang diri anda. Tetapi senyuman palsu adalah tidak berkesan untuk menarik perhatian. Oleh itu, senyuman yang diberikan semasa berkomunikasi hendaklah senyuman yang ikhlas.

5.4 Pakaian dan Perawakan

Kita membuat tanggapan serta merta dalam lima saat pertama selepas melihat seseorang. Beberapa orang pakar berpendapat bahawa dalam lima minit seterusnya kita menambah lima puluh peratus kepada tanggapan yang pertama sama ada negatif atau positif (Jerry Richardson, 1987). Oleh kerana 90 % daripada badan kita ditutupi pakaian, adalah penting bagi kita mengetahui perkara yang dianggap oleh orang lain melalui pakaian kita. 10 % bahagian badan yang tidak ditutupi ialah muka dan rambut kita. Bahagian ini adalah yang paling penting. Semua orang dapat melihatnya. Tanggapan orang tentang kita berdasarkan gaya rambut, solekan, dan barang kemas untuk kaum perempuan, gaya rambut, berkumis dan berjanggut ataupun tidak bagi kaum lelaki. Perkataan yang paling penting berkenaan pakaian yang berkesan ialah “pakaian yang bersesuaian”. Tidak ada cara yang betul atau salah untuk berpakaian sesuai. Yang penting sekali ialah keselesaan kita. Ini lebih penting daripada perasaan orang lain. Jika kita tidak selesa, kita tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Perawakan anda mestilah sesuai dengan situasi persekitaran (cuaca, waktu, situasi social dan lain-lain). Keberkesanan perawakan kepada orang lain adalah lebih penting daripada apa yang kita fikirkan. Rupa anda akan menggambarkan bagaimana anda menganggap diri sendiri dan apa yang anda sanggup buat menarik perhatian orang lain (Bert Decker ,1993).

5.5 Suara dan Kepelbagaian Nada

Suara adalah seperti kenderaan sama ada seperti kereta usang yang perjalanannya tersangkut-sangkut ataupun kereta yang dijaga dengan baik dan berjalan dengan licin. Kedua-dua akan sampai ke destinasi, tetapi kelicinan perjalanan sangat berbeza. Kajian juga menyatakan keberkesanan interpersonal komunikasi bergantung kepada intonasi suara. Malangnya, kebanyakan daripada kita tidak menyedari bagaimana intonasi atau lembaran suara semasa kita bercakap dengan orang lain. Kita boleh menilai maksud komunikasi contohnya maksud komunikasi tersebut menggembirakan atau marah berdasarkan intonasi suara semasa menyampaikan mesej atau kata-kata. Oleh itu, semasa berkomunikasi dengan orang lain gunakan intonasi suara yang sesuai. Kesesuaian intonasi suara akan mengakibatkan mesej kita mudah difahami dan boleh menarik minat orang lain untuk mendengar.Suara adalah alat utama untuk menyampaikan mesej. Suara seharusnya menggambarkan tenaga, keseronokan dan kesungguhan yang anda rasa seharusnya digambarkan melalui suara anda.

Kita cenderung menggunakan nada dan cara bercakap yang sama dan susah diubah. 84 % daripada kepercayaan mesej anda adalah daripada nada, intonasi dan resonan suara anda terutama apabila pendengar tidak dapat melihat anda. Komponen yang merangkumi suara ialah ketenangan, pernafasan dan resonan. Setiap komponen dapat diubah dengan latihan untuk memperbaiki keberkesanan suara anda. Kesempurnaan gabungan komponen ini akan bertindak untuk memberi keunggulan suara anda. Selain itu, menukar nada suara ialah satu cara untuk mengekal minat dan perhatian orang. Gunakan teknik “roller-coaster” iaitu menaikkan suara sedikit demi sedikit dan kemudian menurunkannya. Ini akan mengelakkan anda daripada bercakap dengan nada yang sama dan membantu anda mempelbagaikan suara anda (Bert Decker ,1993).

Satu kesalahan besar penyampaian ucapan ialah membaca daripada teks. Penulisan, bacaan dan pertuturan ialah tiga cara komunikasi yang berlainan. Gunakan nota atau rangka idea apabila memberi ucapan. Ini akan membantu anda memilih perkataan secara spontan. Ini akan menyebabkan suara anda menjadi aktif dan semula jadi kerana anda sentiasa berfikir, mengubah suai dan menukar isi kandungan ucapan (Cronkhite, G., 1986).

Bahasa ialah kombinasi perkataan dan bukan-perkataan. Komunikasi akan menjadi lebih efektif apabila perkataan yang sesuai dan tepat digunakan. Ini memerlukan perbendaharaan kata yang kaya supaya anda dapat melahirkan pendapat anda dengan tepat. Menurut Thomas Harris (1973), bunyi bukan perkataan seperti “umm”, “ok”, Ya, Tak” dan lain-lain akan mengganggu perhatian pendengar dan penghalang kepada komunikasi.. Gunakan bahasa yang jelas dan mudah difahami mengikut kesesuian dan persekitaran pendengar. Berhenti sejenak selama tiga hingga empat saat semasa berkomunikasi walaupun dalam pertengahan ayat dapat membantu kita menarik perhatian pendengar.

p/s: Ikuti sambungan artikel ini di > Komunikasi Interpersonal dan Intrapersonal Bahagian II.

kredit gambar: www.dotcominfoway.com

Friday, 1 February 2013

Guru, Pegawai Pendidikan Digalak Memohon Jawatan SISC, SIP

Guru-guru dan para pegawai pendidikan yang berpengalaman digalakkan supaya memohon jawatan kosong yang ditawarkan dalam SISC dan SIP untuk merealisasikan Program Transformasi Pejabat Pelajaran Daerah (PPD).

SISC atau Jurulatih Mata Pelajaran Khusus Program Penambahbaikan Sekolah (School Improvement Specialist Coaches) dan SIP atau Jurulatih Pengetua Rakan Penambahbaikan Sekolah (School Improvement Partners) adalah antara komponen utama bagi Program Transformasi PPD.

Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri Sabah, Hajah Maimunah Hj Suhaibul, berkata kuota bagi SISC adalah seramai 198 orang pegawai bagi 24 PPD di seluruh negeri di mana setakat ini hanya 32 orang yang telah memohon dan layak.

“Sementara bagi SIP pula memerlukan seramai 44 orang pegawai yang mana pada masa ini hanya terdapat 18 orang sahaja,” katanya pada sidang media di Majlis Perutusan Awal Tahun 2013 Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Sabah yang bertemakan ‘Berfikir Di Luar Kotak Ke Arah Transformasi Pendidikan Negara’ di KK High School, di sini, kelmarin.

Tema itu, katanya, adalah bersesuaian dengan tuntutan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025.

Tambahnya, Program Transformasi PPD itu juga hanya dilaksanakan di dua buah negeri rintis iaitu Sabah dan Kedah.

Beliau menjelaskan, mereka yang memegang jawatan DG41 dan DG48 ke atas layak untuk memohon SISC dan SIP.

Maimunah berkata, dalam Program Transformasi PPD itu, terdapat lima aspirasi yang menjadi Petunjuk Prestasi Utama (KPI) JPN dan setiap PPD. Lima aspirasi itu adalah, pengurangan bilangan sekolah Band 6 dan Band 7, peningkatan bilangan sekolah Band 1 dan Band 2, peningkatan 10 peratus Gred Purata Sekolah (GPS), pengurangan 25 peratus perbezaan jurang antara bandar dengan luar bandar dan pencapaian enrolmen murid sebanyak 95 peratus.

Maimunah memberitahu sesi temuduga bagi kedua-dua jawatan itu akan diadakan pada 5 hingga 8 Februari ini.


Sumber: http://www.newsabahtimes.com.my, 23rd January, 2013