Monday, 6 February 2012

Bull's Eye Programme

Salah satu karya kreatif yang pernah cikgu hasilkan untuk Pejabat Pelajaran Daerah Pitas. Gambar ini diberikan sebagai cenderamata kepada penceramah "Bull's Eye Programme" untuk meningkatkan pencapaian murid sekolah rendah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.


Saturday, 4 February 2012

Living Things Have Their Basic Needs

Berikut adalah salah satu bahan pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer yang pernah saya hasilkan pada tahun 2007. Bahan pengajaran dan pembelajaran ini pada asalnya disediakan dalam format (*.ppt) Powerpoint Presentation. Bagaimanapun untuk memenuhi keperluan semasa, saya telah menukarkan format sedia ada kepada format flash bagi memudahkan bahan ini dimuat-naik ke ke blog ini dan dapat diakses oleh pengguna lain secara atas talian.

Mata Pelajaran: Sains
Kelas: Tahun 4
Topik: Living Things Have Basic Needs
Sub Topik: Animals
Format Bahan: Flash

Untuk mengakses bahan tersebut, anda hanya perlu klik pada gambar berikut.


Sebelum mengakses bahan ini, sila pastikan pelayar yang anda gunakan telah ditambah dengan fungsi 'Adobe Flash Player' sekiranya belum, anda boleh muat-turun perisian tersebut di SINI.

Selain daripada bahan dalam format flash di atas, saya juga telah memuat-naik fail asal yang masih menggunakan format Powerpoint Presentation. Bahan tersebut boleh dimuat-turun di SINI.