Monday, 6 February 2012

Bull's Eye Programme

Salah satu karya kreatif yang pernah cikgu hasilkan untuk Pejabat Pelajaran Daerah Pitas. Gambar ini diberikan sebagai cenderamata kepada penceramah "Bull's Eye Programme" untuk meningkatkan pencapaian murid sekolah rendah dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.


No comments:

Post a Comment